Loading

Doç.Dr.

Gözde SEZEN GÜLTEKİN

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

İletişim

gsezen@sakarya.edu.tr

0(264) 2953524

1.1 A-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q1 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Sezen-Gultekin, G; Bayrakci, M; Limon, I; - The Mediating Role of Organizational Commitment on the Relationship Between Emotional Labor and Work Engagement of Teachers - FRONTIERS IN PSYCHOLOGY - Vol.12 - ISSN : 1664-1078 - DOI : 10.3389/fpsyg.2021.648404 - JUL 5 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000674267400001
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Gulbahar, B; Gultekin, GS; Gun, M; - Examining the Relationships Among Teachers' Work Engagement, Teamwork Attitudes, and Efficacy for Classroom Diversity - INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY - ISSN : 2146-7099 - DOI : 10.12658/M0670 - - English - Article; Proceedings Paper - 2022 - WOS:000800841100001
2 Gur-Erdogan, D; Eksioglu, S; Zafer-Gunes, D; Sezen-Gultekin, G - The Relationship between Social Entrepreneurship Characteristics and the Personal innovativeness of Prospective Teachers - ANTHROPOLOGIST - Vol.18 - pp.727 - ISSN : 0972-0073 - English - Article - 2014 - WOS:000348487900008
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Gültekin, GS; Hamutoglu, NB; Kiyici, M; - Major Tendencies in Leadership between 1965-2020: A Scientometrics Analysis - HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION - Vol.39 - pp.42 - ISSN : 2536-4758 - DOI : 10.16986/HUJE.2024.516 - English - Article - 2024 - WOS:001155429700001
2 Sezen-Gultekin, Gozde; Hamutoglu, Nazire Burcin; Topal, Murat; - Relationship between Teacher Efficacy and Information and Communication Technology Competencies of Pre-Service Teachers - KHAZAR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES - Vol.24 - pp.43 - ISSN : 2223-2613 - DOI : 10.5782/2223-2621.2021.24.3.43 - English - Article - 2021 - WOS:000864549400004
3 Gozde Sezen-Gultekin, Nazire Burcin Hamutoglu, Murat Topal - Relationship between Teacher Efficacy and Information and Communication Technology Competencies of Pre-Service Teachers - Khazar Journal of Humanities and Social Sciences - Vol.24 - pp.43 - ISSN : 2223-2613 - DOI : 10.5782/2223-2621.2021.24.3.43 - 2021
4 Hamutoglu, NB; Basarmak, U; Sezen-Gultekin, G; Elmas, M; - The Views of The Quality Ambassadors on Quality Management in Higher Education and the Technological Barriers Encountered - CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL - Vol.49 - pp.316 - ISSN : 1302-9967 - DOI : 10.14812/cufej.596963 - APR 28 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000530128700012
5 Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Uğur BAŞARMAK, Gözde SEZEN-GÜLTEKİN, Muzaffer ELMAS - The Views of The Quality Ambassadors on Quality Management in Higher Education and the Technological Barriers Encountered (Kalite Elçilerinin Yükseköğretimde Kalite Yönetimine ve Teknoloji Engellerine İlişkin Görüşleri) - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.49 - pp.316 - ISSN : 1302-9967 - 2020
6 Hamutoglu, NB; Savasci, M; Sezen-Gultekin, G; - Digital Literacy Skills and Attitudes towards E-learning - JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI - pp.93 - ISSN : 2146-8249 - 2019 - English - Article - 2019 - WOS:000477749800009
7 Hamutoglu, NB; Gultekin, GS; Savasci, M; - The Views of Teacher Candidates Toward Distance Education: Open Education Practices - YUKSEKOGRETIM DERGISI - Vol.9 - pp.19 - ISSN : 2146-796X - DOI : 10.2399/yod.18.023 - Turkish - Article - 2019 - WOS:000466558300003
8 Hamutoğlu, N. B., Savaşçı, M., & Sezen Gültekin, G. - Digital literacy skills and attitudes towards e-learning - Journal of Education and Future - Vol.16 - pp.93 - DOI : https://doi.org/10.30786/jef.509293 - 2019
9 Hamutoglu, N. B., Sezen-Gultekin, G. , & Savaşçı, M. - Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri: Açıköğretim uygulamaları - Yükseköğretim Dergisi - Vol.9(1) - pp.19-28 - DOI : doi:10.2399/yod.18.023 - 2019
10 Hamutoglu, NB; Gemikonakli, O; Savasci, M; Gultekin, GS; - Development of a Scale to Evaluate Virtual Learning Environment Satisfaction - INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION - Vol.5 - pp.201 - ISSN : 2148-7456 - DOI : 10.21449/ijate.345150 - English - Article - 2018 - WOS:000450368600001
11 Gözde SEZEN GÜLTEKİN; Duygu GÜR ERDOĞAN - The Relationship and Effect between Lifelong Learning Tendencies and Social Entrepreneurship Characteristics of Prospective Teachers - Anthropologist - Vol.24 - pp.113-118 - ISSN : 0972-0073 - 2016
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 SEZEN-GÜLTEKİN, G., HAMUTOĞLU, N. B., YILMAZ OZDEN, Ş., SAVAŞÇI, M. - Classroom Management Efficacy, Attitudes toward Teaching Profession, and Academic Performance: A Path Analysis. - Sakarya University Journal of Education - Vol.12 - pp.24 - ISSN : 2146-745 - DOI : https://doi.org/10.19126/suje.948776 - 2022
2 Gözde SEZEN-GÜLTEKİN , Türkan ARGON - Barriers and Facilitators of Educational Sustainability: Metaphorical Perceptions and Views of Teachers - International Journal of Contemporary Educational Research - Vol.9(2) - pp.259 - DOI : https://doi.org/10.33200/ijcer.1005620 - 2022
3 Savaşçi, M., Yilmaz Özden, Ş., Sezen Gülteki̇n, G., Hamutoglu, N. - Classroom Management Efficacy, Attitudes toward Teaching Profession, and Academic Performance: A Path Analysis - Sakarya University Journal of Education - pp.24 - DOI : 10.19126/suje.948776 - eng - paper - 2022 - TRDizin
4 Gülteki̇n, G., Hamutoğlu, N., Kiyici, M. - Covid-19 Pandemi Sürecinde Böte Meslek Profiline Olan İhtiyacın Yönetsel Eğitim Politikaları Kapsamında Değerlendirilmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - pp.223 - ISSN : 1304-4796 - DOI : 10.18026/cbayarsos.1032987 - tur - paper - 2022 - TRDizin
5 HAMUTOĞLU, N. B., SEZEN-GÜLTEKİN, G., & KIYICI, M. - Covid-19 Pandemi Sürecinde Böte Meslek Profiline Olan İhtiyacın Yönetsel Eğitim Politikaları Kapsamında Değerlendirilmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği. - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.20 - pp.223 - ISSN : 1304-4796 - DOI : https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1032987 - 2022
6 Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Gözde SEZEN-GÜLTEKİN , Mübin KIYICI - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ROLLERİ: EĞİTİM YÖNETİMİ AÇISINDAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.23 - pp.641 - ISSN : 1305-7766 - DOI : https://doi.org/10.26468/trakyasobed.805755 - 2021
7 Hamutoğlu, N., Gülteki̇n, G., Kiyici, M. - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ROLLERİ: EĞİTİM YÖNETİMİ AÇISINDAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - pp.641 - ISSN : 1305-7766 - DOI : 10.26468/trakyasobed.805755 - tur - paper - 2021 - TRDizin
8 Argon, T., Gülteki̇n, G. - Development of Organizational Sustainability Scale - Sakarya University Journal of Education - pp.507 - DOI : 10.19126/suje.757529 - eng - paper - 2020 - TRDizin
9 Hamutoğlu, N., Başarmak, U., Gülteki̇n, G., Elmas, M. - TheViews of The Quality Ambassadors on Quality Management in Higher Education and the Technological Barriers Encountered - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - pp.316 - ISSN : 1302-9967 - DOI : 10.14812/cufej.596963 - eng - paper - 2020 - TRDizin
10 Gülteki̇n, G., Argon, T. - THE RELATIONSHIP AMONG ORGANIZATIONAL MYOPIA, ORGANIZATIONAL RESILIENCE AND ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN TURKEY: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING - IOJET - pp.1470 - eng - paper - 2020 - TRDizin
11 SEZEN-GÜLTEKİN, G., & ARGON, T. - Development of Organizational Sustainability Scale - Sakarya University Journal of Education - Vol.10 - pp.507 - DOI : https://doi.org/10.19126/suje.757529 - 2020
12 Gözde Sezen-Gültekin, Türkan Argon - Examination of the Relationship between Organizational Resilience and Organizational Sustainability at Higher Education Institution - International Journal of Curriculum and Instruction - Vol.12 - pp.329 - ISSN : 1562-0506 - 2020
13 Gözde Sezen Gültekin, Türkan Argon - THE RELATIONSHIP AMONG ORGANIZATIONAL MYOPIA, ORGANIZATIONAL RESILIENCE AND ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN TURKEY: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING - International Online Journal of Education and Teaching - Vol.7(4) - pp.1470 - ISSN : 2148-225X - 2020
14 Sezen-Gültekin, G., & Gür Erdoğan, D. - Gereklilik, Gelişme, süreklilik ve teşvik aracı olarak yaşamboyu öğrenme: metaforik algılar - Trakya Eğitim Dergisi - Vol.9 (3) - pp.476 - ISSN : 2630-6301 - DOI : 10.24315/ tred.460003 - 2019
15 Hamutoğlu, N., Gülteki̇n, G., Gezgi̇n, D., Yildirim, S. - Preservice Teachers’ Metaphorical Perceptions on Smartphone, No Mobile Phone Phobia (Nomophobia) and Fear of Missing Out (FoMO) - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - pp.733 - eng - paper - 2019 - TRDizin
16 Hamutoğlu, N., Gülteki̇n, G., Savaşçi, M. - Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Açıköğretim Uygulamaları - Yükseköğretim Dergisi - pp.19 - ISSN : 2146-796X - DOI : 10.2399/yod.18.023 - tur - paper - 2019 - TRDizin
17 Hamutoğlu, N., Gülteki̇n, G., Savaşçi, M., Bağci, M. - Yükseköğretim Öğrencilerinin Transaksiyonel Uzaklık Algısı ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri - Trakya Eğitim Dergisi - pp.302 - ISSN : 2630-6301 - DOI : 10.24315/tred.478037 - tur - paper - 2019 - TRDizin
18 Erdoğan, D., Gülteki̇n, G. - Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar - Trakya Eğitim Dergisi - pp.477 - ISSN : 2630-6301 - tur - paper - 2019 - TRDizin
19 Hamutoğlu, N. B., Sezen Gültekin, G, Savaşçı, M., & Bağcı, M. - Yükseköğretim Öğrencilerinin Transaksiyonel Uzaklık Algısı ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri (Higher Education Students’ Perception of Transactional Distance and Their Tendencies toward Lifelong Learning) - Trakya Eğitim Dergisi - Vol.9 (2) - pp.302-325 - ISSN : 2630-6301 - 2019
20 Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., Sezen-Gültekin, G. & Yıldırım, S. - Preservice Teachers’ Metaphorical Perceptions on Smartphone, No Mobile Phone Phobia (Nomophobia) and Fear of Missing Out (FoMO) - Bartın University Journal of Faculty of Education - Vol.8(2) - pp.733-783 - ISSN : 1308-7177 - DOI : https://doi.org/10.14686/buefad.516540 - 2019
21 Gezgin, D. M., Hamutoglu, N. B., Sezen-Gultekin, G., & Ayas, T. - The relationship between nomophobia and loneliness among Turkish adolescents - International Journal of Research in Education and Science - Vol.4 - pp.358-374 - 2018
22 Gültekin Emrehan,SEZEN GÜLTEKIN GÖZDE - GRAFIK TASARIM KAVRAMINA ILISKIN YAPILAN TEZLERIN KARSILASTIRMALI SAYISAL ANALIZI: YÖK TEZ MERKEZI VE OATD VERITABANLARININ KIYASLANMASI - Abant Izzet Baysal Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi - Vol.18 - pp.2091-2102 - 2018
23 GEZGIN DENIZ MERTKAN,HAMUTOGLU NAZIRE BURÇIN,SEZEN GÜLTEKIN GÖZDE,GEMIKONAKLI ORHAN - Relationship between nomophobia and fear of missing out among Turkish university students - Cypriot Journal of Educational Sciences (CJES) - Vol.13 - pp.549-561 - 2018
24 Gözde SEZEN GÜLTEKİN, Şenay SEZGİN NARTGÜN - The Examination of the Possible Relationship Between Reality Shock Expectations and Teacher Self-Efficacy Levels of the Prospective Teachers Attending Pedagogical Formation Certificate Program - Journal of Education and Training Studies - Vol.6 - pp.13-25 - ISSN : 2324-8068 - DOI : https://doi.org/10.11114/jets.v6i3a.3154 - 2018
25 Şenay Sezgin Nartgün, Gözde Sezen-Gültekin, İbrahim Limon - Examination of 2015 Human Development Index in Terms of Education: Comparison of the Continents and Turkey - Journal of Education and Practice - Vol.8(3) - pp.37-47 - ISSN : 2222-1735 - 2017
26 Türkan Argon, Gözde Sezen Gültekin - Pedagogical Formation Students' Resistance Behaviors towards Teaching-learning Processes and Their Moral Maturity - Universal Journal of Educational Research - Vol.4(12A) - pp.16-21 - ISSN : 2332-3213 (Online) - DOI : 10.13189/ujer.2016.041303 - 2016
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Sevimli, A., & Sezen-Gültekin, G. - Okul Müdürlerinin Okullarında Yaşanan Sendikal Çatışmalara İlişkin Görüşleri ve Çatışma Yönetimi Stratejileri. - Uluslararası Eğitime Özgün Bakış Dergisi - Vol.1 - pp.237 - ISSN : 2980-117 - 2023
2 Gözde SEZEN GÜLTEKİN, Fatma Betül YAZAR - ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ - PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES - Vol.6 - pp.98 - ISSN : 2717-7386 - DOI : http://dx.doi.org/10.46872/pj.227 - 2021
3 Gözde Sezen-Gültekin, Gülsen Algın - Öğretmenlerin Gözünden Covid-19 Pandemisinin Eğitim Sistemine Yansımaları - Journal of Education & Youth Research - Vol.1 - pp.62 - ISSN : 2792-0623 - 2021
4 Gözde SEZEN GÜLTEKİN; Duygu GÜR ERDOĞAN - Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf yönetiminde liderlik, öğretmen ve öğrenci kavramlarına ilişkin metaforik algıları - The Journal of Academic Social Science Studies - JASSS - Vol.53 - pp.433-446 - 2016
5 Titrek, O., Polatcan, M., Zafer Güneş, D., Sezen, G. - THE RELATIONSHIP AMONG EMOTIONAL INTELLIGENCE (EQ), ORGANIZATIONAL JUSTICE (OJ), ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) - INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH - Vol.6(1) - pp.213-220 - DOI : 10.7813/2075-4124.2014/6-1/B.30 - 2014
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gözde SEZEN GÜLTEKİN, Yasemin SALİH - SINIF İÇİ ÖĞRETİM ETKİNLİĞİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: DOMİNO OYUNUYLA KESİRLER KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİ - 2023
2 Seda Uluşan, Gözde Sezen Gültekin - Türkiye’de 2018’den 2023’e Kadar Toksik Liderlik Araştırmaları: Literatür Taraması - 2023
3 S. Doğan, G. Sezen Gültekin, M. Bayrakcı, Z. Ü. Altun, A. Çetin - ÖĞRETMENLERDEKİ SİBER İNSANİ DEĞERLERİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ - 2023
4 M. Tercan, G. SEZEN GÜLTEKİN - KOCAELİ İLİNDE GÖREV YAPAN KADIN YÖNETİCİLERİN ÖĞRENCİ, VELİ VE ÖĞRETMEN ÜÇGENİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: NİTEL BİR ARAŞTIRMA - 2023
5 Gözde SEZEN GÜLTEKİN, Mustafa DELİOĞLAN - Investigation of Teachers' Use of Technology, Instructional Leadership Behaviors and School Administrators' Digital Leadership Competencies during COVID-19 Pandemic - 2021
6 Sezen Gültekin, G., Yaman G. - Examınatıon Of Secondary Educatıon Teachers' Vıews On Organızatıonal Sılence In Terms Of Dıfferent Varıables - 2021
7 Cemal Bilen, Gözde Sezen-Gültekin - Structural Examination of Postgraduate Theses on Body Language in the Learning Axis - 2021
8 Gözde SEZEN GÜLTEKİN, Osman TİTREK - Distance Education in COVID-19 Process: Investigating the Opinions in Terms of Different Variables - 2020
9 Sezen Gültekin, G., Ilgın, İ., & Çetin, C. - Eğitimde Çokkültürlülük: Öğretmenlerin Çokkültürlülüğe İlişkin Metaforik Algıları ve Görüşleri - 2018
10 Sezen Gültekin, G., Çetin, C., & Ilgın, İ. - Akademisyenlerin Kültürel Zekâ Yeterlikleri - 2018
11 Sezen Gültekin, G. - ORGANIZATIONS AS POLITICAL SYSTEMS AND THE REFLECTIONS OF POLICY METAPHOR ON SCHOOL ADMINISTRATION - 2018
12 HAMUTOGLU NAZIRE BURÇIN,SEZEN GÜLTEKIN GÖZDE,YILMAZ ÖZDEN SULE,SAVASÇI MERVE - Investigating the Effect of Academic Achievement on Attitudes toward Teaching Profession - 2018
13 SEZEN GÜLTEKIN GÖZDE,HAMUTOGLU NAZIRE BURÇIN,SAVASÇI MERVE,YILMAZ ÖZDEN SULE - The Effects of Academic Achievement and Classroom Management Course Grade on Classroom Management Competency Levels - 2018
14 Sezen Gültekin, G. - Educational Organizations in the Light of Change and Suggestions for Adaptation to Change - 2018
15 Sezen-Gultekin, G; - ORGANIZATIONS AS POLITICAL SYSTEMS AND THE REFLECTIONS OF POLICY METAPHOR ON SCHOOL ADMINISTRATION - 2018
16 Titrek, O., Balcı Saygılı, D., Zafer-Güneş, D., & Sezen, G. - "Meslek Liseleri Yöneticilerinin Yönetme Becelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri” - 2014
17 Doç:Dr. Osman TİTREK, Araş. Gör. Demet Zafer Güneş, Araş. Gör. Gözde Sezen - Yükseköğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme: Bir Model Önerisi - 12-14 Aralık 2013 - 2013
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Titrek, O., Vural, Ö. F., Sezen Gültekin, G. - Entrepreneurship Levels of Turkish Students - 2023
2 Vural, Ö. F., Titrek, O., Sezen Gültekin, G. - Creativity Levels of Turkish Students - 2023
3 Barış GÜNGÖR, Pınar GÜNGÖR, Gözde Sezen GÜLTEKİN - The Relationship between School Administrators' Competencies in Managing Emotions and Teachers' Job Satisfaction - 2020
4 Gözde SEZEN GÜLTEKİN, Osman TİTREK - Examining the Relationship Between the Levels of Online Learning Readiness and Lifelong Learning During the COVID-19 Pandemic Process - 2020
5 Sezen Gültekin, G., Titrek, O. - Distance Education in COVID-19 Process: Investigating the Opinions in Terms of Different Variable - 2020
6 Hamutoğlu, N. B., & Sezen Gültekin, G. - Sosyal Ağların Toplumsal Cinsiyet Algısının Şekillenmesinde Aracı Rolü - 2019
7 Sezen Gültekin, G., & Hamutoğlu, N.B. - Kadın Akademisyenlerin Kaiıyer Yaşantılarının Ele Alınması: Bireysel, Toplumsal ve Mesleki Analiz - 2019
8 Hamutoğlu, N.B., & Sezen Gültekin, G. - Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşadıkları Ülkelerin Eğitim Sistemleri ve Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarını Tercih Etmelerine İlişkin Görüşleri - 2019
9 Hamutoğlu, N.B., Topal, M., & Sezen Gültekin, G., - Exploring the Relationship between FOMO and Virtual Tolerance, and Virtual Communication Among Pre-service Teachers - 2019
10 Sezen Gültekin, G., & Hamutoğlu, N.B. - Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim ve Fırsat Eşitliğine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi - 2019
11 Sezen Gültekin, G., & Hamutoğlu, N.B., Topal, M. - Exploring the Relationship between Teacher Efficacy and Information and Communication TechnologyCompetencies Among Pre-service Teachers” - 2019
12 Sezen Gültekin, G., & Argon, T. - Development of Organizational Sustainability Scale - 2019
13 Sezen Gültekin, G., & Argon, T. - Investigating the Relationship between Organizational Resilience and Organizational Sustainability - 2019
14 HAMUTOGLU NAZIRE BURÇIN,SEZEN GÜLTEKIN GÖZDE,KIRKSEKIZ ALI,KIYICI MÜBIN - Bilisim Teknolojileri Ögretmenlerinin Rolleri: Egitim Yönetimi Açısından Okul Yöneticilerinin Görüsleri - 2018
15 GEZGIN DENIZ MERTKAN,HAMUTOGLU NAZIRE BURÇIN,SEZEN GÜLTEKIN GÖZDE - INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENT’S FOMO LEVELS REGARDING PATTERNS OF USAGE OF SOCIAL NETWORKS SITES - 2018
16 Titrek, O., & Sezen Gültekin, G. - Barriers and Facilitators to Lifelong Learning: A Qualitatıve Study based on Teachers’ Views - 2018
17 Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., Sezen Gültekin, G., Savaşçı, M. - Metaphorical Perceptions of Prospective Teachers’ of No Mobile Phone (NOMO) Phobia and Fear of Missing Out (FOMO) - 2018
18 Sezen Gültekin, G., & Argon, T. - Barriers and Facilitators to Educatıonal Sustaınabılıty: Metopharıcal Perceptıons and Vıews of Teachers - 2018
19 SEZEN GÜLTEKIN, GÖZDE - EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE LIGHT OF CHANGE AND SUGGESTIONS FOR ADAPTATION TO CHANGE - 2017
20 Sezen Gültekin, G., Argon, T. - Türk Eğitim Sisteminde Ulusal Eğitim Politikalarının Sürdürülmesine ve Eğitimde Teoriden Pratiğe Geçişe İlişkin Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri - 2017
21 Sezen Gültekin, G., Savasçı, M., Hamutoğlu, N. B., - Üniversite Ögrencilerinin Uzaktan Egitime Yönelik Görüsleri: Açıkögretim Uygulamaları - 2017
22 Hamutoğlu, N. B., Savasçı, M., Sezen Gültekin, G., Gemikonaklı, O. - Development of a Scale to Evaluate Virtual Learning Environment Satisfaction - 2017
23 Sezen Gültekin, G., Sezgin Nartgün, Ş. - The Examination of Relationship between Reality Shock Expectations and Teacher Self efficacy Levels of the Prospective Teachers Attending Pedagogical Formation Certificate Program - 2017
24 Argon, T., Sezen Gültekin, G. - The Effect of Personal Initiative Levels of School Administratorson Teachers Collective Efficacy - 2017
25 Gültekin, E., Sezen Gültekin, G., Ekşioğlu, S. - Grafik Tasarım Kavramına İlişkin Yapılan Tezlerin Karşılaştırmalı Analizi: YÖK Tez Merkezi ve OATD Veritabanlarının Kıyaslanması - 2017
26 Ecem Seray DAĞLI, Deniz Mertkan GEZGIN, Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Gözde SEZEN-GÜLTEKİN - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mobil Telefon Yoksunluğu (Nomofobi) Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi - 2017
27 Nazire Burçin HAMUTOGLU, Merve SAVASCI, Gözde SEZEN-GULTEKIN - The effects of e-learning platforms on digital literacy skills of prospective teachers and their attitudes toward e-learning - 2017
28 Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Gözde SEZEN GÜLTEKİN, Merve SAVAŞÇI, Muhammed BAĞCI - Yükseköğretim Öğrencilerinin Uzaktanlık Algısı ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri - 2017
29 Türkan Argon, Gözde Sezen Gültekin - Pedagogical Formation Students’ Resistance Behaviors towards Teaching-Learning Processes and Their Moral Maturity - 2016
30 Şenay Sezgin Nartgün, Gözde Sezen Gültekin, İbrahim Limon - 2015 İnsani Gelişim Endeksinin Eğitim Açısından İncelenmesi: Kıtalar ve Türkiye Karşılaştırması - 2016
31 Sezen Gültekin, G., Gür-Erdoğan, D. - Lifelong Learning as a Requirement, Development, Continuity and Encouragement Tool: Metaphoric Perceptions Related To Lifelong Learning - 2016
32 Sezen Gültekin, G., Gür-Erdoğan, D. - Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algıları - 2016
33 Sezen Gültekin, G., Gür-Erdoğan, D. - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Yönetiminde Liderlik, Öğretmen Ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları - 2016
34 Ekşioğlu, S., Sezen-Gültekin, G. - Öğretmen Adaylarının Kadın Liderliği ve Kadın Liderliği Eğitim Programına İlişkin Görüşleri - 2015
35 Gür-Erdoğan, D., Sezen-Gültekin, G. - Kadının İş Hayatındaki ve Türk Toplumundaki Yeri: 'Kadın' Kavramına İlişkin Metaforik Algılar - 2015
36 Limon, İ., Sezen-Gültekin, G. - Üniversite Adaylarının Üniversite Kavramına Yönelik Algıları ve Yükseköğretimden Beklentileri - 2015
37 Gür-Erdoğan, D., Sezen-Gültekin, G. - The Relationship Between Lifelong Learning Tendencies And Social Entrepreneurship Characteristics Of Prospective Teachers - 2015
38 Toker-Gökçe, A., Sezen, G., Ölçüm, D., Limon, İ. - Okul Müdürlerinin Okul Yönetimine Yönelik Metaforik Algıları - 2015
39 Gür-Erdoğan, D., Ekşioğlu, S., Zafer-Güneş, D., Sezen-Gültekin, G. - FACTORS EFFECTING PRE-SERVICE TEACHERS’ ENTREPRENEURIAL TENDENCY - 2014
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Osman TİTREK, Demet ZAFER GÜNEŞ, Gözde SEZEN, Dinçer ÖLÇÜM - Öğretmenliğe Yönelik Tutum İle Duygusal Zeka Arasındaki İlişki - 10-11 Mayıs 2013 - 2013
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Sezen Gültekin, G., Aykır, T., Demircioğlu, T., Boynukalın, G. - Erken Çocukluk Eğitimi Sürecinde Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışların Yönetimi - 2017
2 Sezen, G., & Hamedoğlu, M.A. - “Öğretmenlerin İşle Bütünleşme ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. - 2014
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Gozde Sezen-Gultekin, Osman Titrek, Ana Campina, Carlos Francisco De Sousa Reis (Editors) - Positive organizational psychology and leadership in organizational behavior and culture - Frontiers Media SA - 2023
2 O Titrek, A Stavicka, A Campina, G Sezen-Gultekin, CFDS Reis (Editors) - Emotions and Leadership in Organizations and Educational Institutes - Frontiers Media SA - 2023
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Vural, Ö. F., Titrek, O., Bayrakcı, M., Sezen-Gultekin, G. - Basics and Theories of Creativity. In: Creative Learning for Entrepreneurship - Spain: Octaedro Editorial, Barcelona - 2023
2 Sezen-Gultekin, G., Yildiz, S. - Eğitime Giriş Bölüm: Sistem Olarak Eğitim ve Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Özellikleri. - PEGEM AKADEMİ - 2023
3 Sezen-Gultekin, G., Bayrakcı, M., Titrek, O., Vural, Ö. F. - The Basic Principles of Entrepreneurship. In: Creative Learning for Entrepreneurship - Spain: Octaedro Editorial, Barcelona - 2023
4 Gözde SEZEN GÜLTEKİN - Cases on Practical Applications for Remote, Hybrid, and Hyflex Teaching Bölüm adı: Digital Instructional Leadership: Theoretical Framework and Accelerator Role of the COVID-19 Pandemic - IGI Global - 2022
5 Gözde SEZEN GÜLTEKİN - TYYÇ Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Ögrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Degerlendirme ve Iyilestirme Bölüm: Sınıf Yönetimi Dersinin Kalite Güvencesi Artırılmıs Çevrimiçi Ögrenme Ortamlarında Gerçeklestirilmesi. - PEGEM AKADEMİ - 2022
6 Hamutoglu, N. B., Sezen Gültekin, G., Sar, A. H. - Teknolojinin Olumsuz Etkileri (6. Baskı) - Vizetek Yayıncılık - 2021
7 Murat TOPAL, Gözde SEZEN GÜLTEKİN - Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration and Leadership, Bölüm adı:(Gamification in Classroom Management) - IGI GLOBAL - 2020
8 Gözde SEZEN GÜLTEKİN, Nazire Burçin HAMUTOĞLU - Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration and Leadership, Bölüm adı:(Technology Integration in Educational Administration) - IGI GLOBAL - 2020
9 Hamutoglu, N. B., Sezen Gültekin, G., Sar, A. H. - Teknolojinin Olumsuz Etkileri (5. Baskı) - Vizetek Yayıncılık - 2019
10 Hamutoglu, N. B., Sezen Gültekin, G., Sar, A. H. - Teknolojinin Olumsuz Etkileri (4. Baskı) - Vize Basın Yayıncılık - 2018
11 Hamutoglu, N. B., Sezen Gültekin, G., Sar, A. H. - Nomofobi, İçinde: Teknolojinin Olumsuz Etkileri (3. Baskı) - Vize Basın Yayıncılık - 2017
12 OSMAN TİTREK; DEMET ZAFER GÜNEŞ; GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN - Creativity and Education”, (Ed. Osman TİTREK), In: Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education - Lambert Academic Publishing - 2015
13 OSMAN TİTREK; DEMET ZAFER GÜNEŞ; GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN - "European Union Citizenship and Democracy”, (Ed. Osman TİTREK), In: Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education - LAP Lambert Academic Publishing - 2015
3.6-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Savaşçı, M., Sezen Gültekin, G., & Hamutoglu, N. B. - “Asya Pasifik Bölgesinde Eğitim ve Sorunları” (Ed: Celep, C.), İçinde: Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi - İstanbul: Hiper Yayınevi - 2019
2 Sezen Gültekin, G. - “Karşılaştırmalı Eğitimde Eğitim Eşitliği” (Ed: Celep, C.), İçinde: Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi - Hiper Yayınevi - 2019
2.2 B-AB UYUM SÜRECİ PROJELERİNDE (DERLEME VE RAPOR HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI HARİÇ ERASMUS PLUS (KA-2 VE KA-3), JEAN MONNET DESTEKLERİ, IPA, PRIMA -YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Gözde SEZEN GÜLTEKİN - KA203 - ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2020 YILI ANA EYLEM 2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR “Beyond the Limits: Developing Entrepreneurship via Creativity in Schools” - Vol.243.110,00 EUR - DOI : Tamamlandı - 2020-1-TR01-KA203-093989 - 2023
2 Gözde SEZEN GÜLTEKİN - Using School for Developing European Citizenship - 2013-1-TR1-ERA10-48727 - 2014
3 Gözde SEZEN GÜLTEKİN - The Development of Entrepreneurship Through Interactive encouragement of Creativity in Education (DETICE) - DOI : Tamamlandı - 2013-1 -TRl-ERAl0-48732 - 2014
4 Gözde SEZEN GÜLTEKİN - Islanders - DOI : Tamamlandı - AT-1211-122 - 2013
5 Gözde SEZEN GÜLTEKİN - Developing Effective Schools for Inclusion - DOI : Tamamlandı - 2011-1-TR1-ERA10-27830 - 2012
6 Gözde SEZEN - Developing Women's Leadership Skills in Society - - - Başlangıç Tarihi: 09/01/2010 00:00:00 - Bitiş Tarihi: 09/30/2012 00:00:00 - DOI : Tamamlandı - 2010-1-TR1-GRU06-16425-1 - 2012
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Okul Yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatındaki Değişiklikleri İzleme Düzeyleri - DOI : Tamamlandı - 2012 - SAU-BAP -2012-06-00-002 - 2012
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 International Journal on Lifelong Education and Leadership (2015-2023) - 2015
9.4-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 Frontiers in Psychology (Emotions and Leadership in Organizations and Educational Institues) - 2022
2 Frontiers in Psychology (Positive Organizational Psychology and Leadership in Organizational Behavior and Culture) - 2021
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK DIŞINDAKİ DİĞER EDİTÖRLÜKLER :
1 Sakarya University Journal of Education (SUJE) (2020-2024) - 2023
2 Journal of Education and Training Studies - 2018
3 UJER - Universal Journal of Education Research - 2016
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM/SANAT/TASARIM KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Polythecnic of Porto School of Education Collaboration Award - Polythecnic of Porto School of Education - 2017
2 Collaboration Award - Liepaja University - 2016
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışları ile okulların yenileşme iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi - MUHAMMET YILMAZ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - 2023
2 Akademisyenlerin görüşüne göre dijital tükenmişlik, sinerjik iklim ve işle bütünleşme ilişkisi - MURAT BOSTANCIOĞLU - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - 2023
3 Öğretmenlerin mesleki yabancılaşması ve mesleki motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi - GÜLSEN ALGIN - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - 2023
4 ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK VE OKULLARDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ - FATMA BETÜL YAZAR - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - 2023
5 Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile örgütsel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkinin incelenmesi - CEMAL BİLEN - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - 2022
12.3-KURUM DIŞI DOKTORA/UZMANLIK/YÜKSEK LİSANS SINAVLARINDA JÜRİ ÜYELİĞ :
1 Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar ile dedeleri ve nineleri arasında kuşaklararası dayanışmanın nedenleri, konuları ve sonuçları - YASİN CAN - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Sosyal Bilimler Enstitüsü - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - 2023
2 Öğretmenlerin kuşaklar arası bilgi paylaşımının okulların öğrenen örgüt profili düzeyi ile ilişkisi - TUĞBA ZİŞAN ŞENSOY - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - 2022
3 Okul yöneticilerinin çok kültürlü kişilik özellikleri, farklılık yaklaşımları ve çatışma yönetim stratejileri arasındaki ilişki - GİZEM GÜNÇAVDI ALABAY - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - 2022
4 Okul müdürlerinin sosyal adalet liderliğinin öğretmen motivasyonuna etkisinin incelenmesi - ELMAS YILDIRIM - Karabük Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı - 2021
5 Sınıf öğretmenlerinin sanatsal liderliği - ALİCAN AÇIKGÖZ - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - 2020
6 ÖĞRETMENLERİN GÖREVSEL VE BİREYSEL MOTİVE EDİLME ALGILARI İLE OKUL KÜLTÜRÜ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER - RÜYA CAN - AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI - 2020
7 TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI İLE DUYGUSAL ZEKA ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ - Tuğba DOĞAN - KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - 2020
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2023
2 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2023
3 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 2 - 1 - 2023
4 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - pp.3 - ISSN : 2 - 1 - 2023
5 Uzmanlık Alan - pp.4 - ISSN : 1 - 1 - 2023
6 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2023
7 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2023
8 Yükseköğretimde Liderlik ve Girişimcilik - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2023
9 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2023
10 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2023
11 İnsan Kaynakları ve Yönetimi - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2023
12 Uzmanlık Alan - pp.4 - ISSN : 1 - 1 - 2023
13 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 2 - 1 - 2023
14 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2023
15 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2023
16 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2022
17 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2022
18 Uzmanlık Alan - pp.4 - ISSN : 1 - 1 - 2022
19 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 2 - 1 - 2022
20 İnsan Kaynakları Yönetimi - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2022
21 İnsan Kaynakları Yönetimi - pp.3 - ISSN : 2 - 1 - 2022
22 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2022
23 Yükseköğretimde Liderlik ve Girişimcilik - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2022
24 Uzmanlık Alan - pp.4 - ISSN : 1 - 1 - 2022
25 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2022
26 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - pp.3 - ISSN : 2 - 1 - 2022
27 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2021
28 Uzmanlık Alan - pp.4 - ISSN : 1 - 1 - 2021
29 Yükseköğretimin Yönetim ve Organizasyonu - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2021
30 Uzmanlık Alan - pp.4 - ISSN : 1 - 1 - 2021
31 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2021
32 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 2 - 1 - 2021
33 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2021
34 İnsan Kaynakları ve Yönetimi - pp.3 - ISSN : 3 - 1 - 2021
35 Örgütsel Davranış - pp.3 - ISSN : 2 - 1 - 2021
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - pp.2 - ISSN : 1 - 1 - 2023
2 Sınıf Yönetimi - pp.2 - ISSN : 1 - 1 - 2023
3 Topluma Hizmet Uygulamaları (A) - pp.1 - ISSN : 1 - 1 - 2023
4 Topluma Hizmet Uygulamaları (B) - pp.1 - ISSN : 1 - 1 - 2023
5 Topluma Hizmet Uygulamaları (C) - pp.1 - ISSN : 1 - 1 - 2023
6 Eğitime Giriş - pp.2 - ISSN : 0 - 0 - 2023
7 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - pp.2 - ISSN : 1 - 1 - 2023
8 Eğitime Giriş - pp.2 - ISSN : 1 - 1 - 2022
9 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - pp.2 - ISSN : 1 - 1 - 2022
10 Sınıf Yönetimi - pp.2 - ISSN : 1 - 1 - 2022
11 Sınıf Yönetimi - pp.2 - ISSN : 2 - 1 - 2022
12 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - pp.3 - ISSN : 1 - 1 - 2021
13 Okullarda RPD Uygulaması - pp.2 - ISSN : 1 - 1 - 2021
14 Öğretmenlik Uygulaması – M - Sınıf Eğitimi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
15 Öğretmenlik Uygulaması – N - Sınıf Eğitimi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
16 Eğitime Giriş _ Özel Eğitim - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
17 Eğitime Giriş _ ELT - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
18 Sınıf Yönetimi _ RPD - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
19 Eğitime Giriş _ Okulöncesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
20 Eğitim Bilimine Giriş _ İlahiyat (A) - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
21 Eğitim Bilimine Giriş _ İlahiyat (A) - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2019
22 Eğitim Bilimine Giriş _ İlahiyat (B) - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2019
23 EĞİTİME GİRİŞ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
24 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
25 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
26 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2018
27 İSTATİSTİK - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
28 İSTATİSTİK - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
29 SINIF YÖNETİMİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
30 SEÇ:RESMİ-ÖZEL ANAOKULLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE DENETİMİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
31 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE YÖNETİMİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2016
32 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
13.4-EĞİTİM-SEMİNER-SERTİFİKA :
1 Gözde Sezen Gültekin - Electronic Platform fo Adult Learning in Europe (EPALE) - MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü - 18.01.2018 - 2018
2 Gözde Sezen Gültekin - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi (MARKASEM) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi - 22-23 Ekim 2018 - 2018
3 Gözde Sezen Gültekin - Bugünün Geleceği Yarinin Gencleri - NLP ile Liderlik Zaman Yönetimi - 29.11.2017 - 2017
4 Gözde Sezen Gültekin - Eğitim Projelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri - 30.01.2015 - 2015
13.5-EĞİTİM BİLGİLERİ :
1 Yükseköğretimde örgütsel körlük ve örgütsel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkide örgütsel dayanıklılığın aracı rolü The mediation role of organizational resilience in the relationship between organizational myopia and organizational sustainability in higher education - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Doktora - 2019
2 Öğretmenlerin işle bütünleşme ve iş yaşamında yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Examination of the relationship between teachers' work engagement and loneliness at work levels - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yüksek Lisans - 2014
3 İngilizce Öğretmenliği - Dokuz Eylül Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Lisans - 2011
14.2-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL - July 6-8,2023 - 2023
2 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL - JULY 5-7, 2022 - 2022
3 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL - 24.08.2021-26.08.2021 - 2021
4 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL CONFERENCE - July 16-18, 2020 - 2020
5 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All - 09.07.2019-11.07.2019 - 2019
6 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All - 03.07.2018-05.07.2018 - 2018
7 3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All - 12.09.2017-14.09.2017 - 2017
8 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All - 21.07.2016-23.07.2016 - 2016
9 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All - 29.10.2015-31.10.2015 - 2015
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi - 10-11 Mayıs - 2013
18.1-ÜYELİKLER :
1 American Psychological Association (APA) - Devam Ediyor - 2024
18.4-AKADEMİK BİLGİLERİ :
1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - 2023
2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - 2019
3 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - 2019
4 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - 2012
15.9-KİŞİSEL ORCID NUMARASI ALINMASI :
1 https://orcid.org/0000-0002-2179-4466 - 2023
17.2-DEKAN YARDIMCILIĞI /MÜDÜR YARDIMCILIĞI :
1 YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ - 2023
2 YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ - 2022
3 YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI - 2021
17.4-BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI :
1 Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Bölüm Başkan Yardımcılığı - 2022
2 Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Bölüm Başkan Yardımcılığı - 2021
3 Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Bölüm Başkan Yardımcılığı - 2020
4 Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Bölüm Başkan Yardımcılığı - 2019
17.7-KOMİSYONLARDA ÜYELİK VE KALİTE ELÇİLİĞİ :
1 TOKAS - 2024
2 PROGRAM KALİTE ELÇİSİ - 2019
3 ÇAP/YANDAL KOMİSYONU - 2019
16.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYONLARDA (16.1’DE SAYILANLAR) MODERATÖRLÜK/OTURUM BAŞKANLIĞI :
1 ICLEL 20 - Session Chair 1 - 2020
2 ICLEL 20 - Session Chair 2 - 2020
3 ICLEL 20 - Session Chair 3 - 2020
4 ICLEL 19 - Academic workshop - 2019
KİTAPLAR
Curriculum Development: Creativity and Entrepreneurship for Higher Education
Curriculum Development: Creativity and Entrepreneurship for Secondary School Students
Needs Analysis Research on the Creativity and Entrepreneurship Competencies Level Assessment Global Report Book
Creative Learning for Entrepreneurship
Creative Learning for Entrepreneurship
Eğitime Giriş
TYYÇ Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme
In Cases on Practical Applications for Remote, Hybrid, and Hyflex Teaching
Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration and Leadership
Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration and Leadership
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Teknolojinin Olumsuz Etkileri
Teknolojinin Olumsuz Etkileri
Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education
Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education
BİLDİRİLER
The Problems Faced by Female Administrators Working in Kocaeli in The Triangle of Students, Parents and Teachers: A Qualitative Research
Examination of Cyber Human Values in Teachers According to Different Variables
Türkiye’de 2018’den 2023’e kadar Toksik Liderlik Araştırmaları: Literatür Taraması
Evaluation of In-Class Teaching Effectiveness From Teachers’ Perspective: Teaching Fractions with Domino Game
Creativity Levels of Turkish Students
Entrepreneurship Levels of Turkish Students
Structural Examination of Postgraduate Theses on Body Language in the Learning Axis
Examining Teachers' Lifelong Learning Tendencies
Öğretmenlerin İşe Bağlılıkları, Takım Çalışması Tutumları ve Sınıftaki Farklılıklar Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Yapısal Bir Eşitlik Modellemesi
Investigation of Teachers' Use of Technology, Instructional Leadership Behaviors and School Administrators' Digital Leadership Competencies during COVID-19 Pandemic
EXAMINATION OF SECONDARY EDUCATION TEACHERS' VIEWS ON ORGANIZATIONAL SILENCE IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Distance Education in COVID-19 Process: Investigating The Opinions in Terms of Different Variables
Examining the Relationship Between the Levels of Online Learning Readiness and Lifelong Learning During the COVID-19 Pandemic Process
The Relationship between School Administrators’xx Competencies in Managing Emotions and Teachers’xx Job Satisfaction
Exploring the Relationship between Teacher Efficacy and Information and Communication Technology Competencies Among Pre-service Teachers
Exploring the Relationship between FOMO and Virtual Tolerance, and Virtual Communication Among Pre-service Teachers
Sosyal Ağların Toplumsal Cinsiyet Algısının Şekillenmesinde Aracı Rolü
Kadın Akademisyenlerin Kariyer Yaşantılarının Ele Alınması: Bireysel, Toplumsal ve Mesleki Analiz
Investigating the Relationship between Organizational Resilience and Organizational Sustainability
Development of Organizational Sustainability Scale
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşadıkları Ülkelerin Eğitim Sistemleri ve Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarını Tercih Etmelerine İlişkin Görüşleri
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim ve Fırsat Eşitliğine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Barriers and Facilitators to Educatıonal Sustaınabılıty: Metopharıcal Perceptıons and Vıews of Teachers
Barriers and Facilitators to Lifelong Learning: A Qualitatıve Study based on Teachers’ Views
POLİTİK SİSTEMLER OLARAK ÖRGÜTLER VE POLİTİKA METAFORUNUN OKUL YÖNETİMİNE YANSIMALARI
Investigating the Effect of Academic Achievement on Attitudes toward Teaching Profession
The Effects of Academic Achievement and Classroom Management Course Grade on Classroom Management Competency Levels
Eğitimde Çokkültürlülük: Öğretmenlerin Çokkültürlülüğe İlişkin Metaforik Algıları ve Görüşleri
Akademisyenlerin Kültürel Zekâ Yeterlikleri
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Rolleri: Eğitim Yönetimi Açısından Okul Yöneticilerinin Görüşleri
Investigation of University Student’s FOMO Levels Regarding Patterns of Usage of Social Networks Sites
Metaphorical Perceptions of Prospective Teachers’ of No Mobile Phone (NOMO) Phobia and Fear of Missing Out (FOMO)
Yeni Nesil Güvenlik ve Dijital Ebeveynler
Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Açıköğretim Uygulamaları
Development of a Scale to Evaluate Virtual Learning Environment Satisfaction
Yükseköğretim Öğrencilerinin Uzaktanlık Algısı ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
The Effects of E-Learning Platforms on Digital Literacy Skills of Prospective Teachers and Their Attitudes Toward E-Learning
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mobil Telefon Yoksunluğu (Nomofobi) Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Grafik Tasarım Kavramına İlişkin Yapılan Tezlerin Karşılaştırmalı Analizi: YÖK Tez Merkezi Ve OATD Veritabanlarının Kıyaslanması.
Erken Çocukluk Eğitimi Sürecinde Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışların Yönetimi
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE LIGHT OF CHANGE AND SUGGESTIONS FOR ADAPTATION TO CHANGE
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ULUSAL EĞİTİM POLİTİKALARININ SÜRDÜRÜLMESİNE VEEĞİTİMDE TEORİDEN PRATİĞE GEÇİŞE İLİŞKİN SORUN ALANLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
The Effect of Personal Initiative Levels of School Administratorson Teachers Collective Efficacy
The Examination of Relationship between Reality Shock Expectations andTeacher Selfefficacy Levels of the Prospective Teachers AttendingPedagogical Formation Certificate Program
Educational Organizations in the Light of Change and Suggestions for Adaptation to Change
Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algıları
Lifelong Learning as a Requirement Development Continuity and Encouragement Tool Metaphoric Perceptions Related To Lifelong Learning
2015 İnsani Gelişim Endeksinin Eğitim Açısından İncelenmesi Kıtalar ve Türkiye Karşılaştırması
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Pedagogical Formation Students Resistance Behaviors towards Teaching Learning Processes and Their Moral Maturity
OKUL MÜDÜRLERİN OKUL YÖNETİMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Th e Relationship Between Lifelong Learning Tendencies And Social Entrepreneurship Characteristics Of Prospective Teachers
Kadının İş Hayatındaki ve Türk Toplumundaki Yeri Kadın Kavramına İlişkin Metaforik Algılar
ÜNIVERSITE ADAYLARININ ÜNIVERSITE KAVRAMINA YÖNELIK ALGILARI VE YÜKSEKÖĞRETIMDEN BEKLENTILERI
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADIN LİDERLİĞİ VE KADIN LİDERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
FACTORS EFFECTING PRE SERVIC TEACHERS ENTREPRENEURIA TENDENCY
Öğretmenlerin İşle Bütünleşme ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Meslek Liseleri Yöneticilerinin Yönetme Becelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Yükseköğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Bir Model Önerisi
Öğretmenliğe Yönelik Tutum İle Duygusal Zeka Arasındaki İlişki
MAKALELER
Okul Müdürlerinin Okullarında Yaşanan Sendikal Çatışmalara İlişkin Görüşleri ve Çatışma Yönetimi Stratejileri
Barriers and Facilitators of Educational Sustainability: Metaphorical Perceptions and Views of Teachers
Examining the Relationships Among Teachers’ Work Engagement, Teamwork Attitudes, and Efficacy for Classroom Diversity
Covid-19 Pandemi Sürecinde Böte Meslek Profiline Olan İhtiyacın Yönetsel Eğitim Politikaları Kapsamında Değerlendirilmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği
Classroom Management Efficacy, Attitudes toward Teaching Profession, and Academic Performance: A Path Analysis
The Mediating Role of Organizational Commitment on the Relationship between Emotional Labor and Work Engagement of Teachers
EXAMİNİNG TEACHERS' LİFELONG LEARNİNG TENDENCİES
ÖğretmenlerinGözünden Covid-19 Pandemisinin Eğitim Sistemine Yansımaları
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ROLLERİ: EĞİTİM YÖNETİMİ AÇISINDAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Development of Organizational Sustainability Scale (Örgütsel Sürdürülebilirlik Ölçeğinin Geliştirilmesi)
Examination of the Relationship between Organizational Resilience and Organizational Sustainability at Higher Education Institution
THE RELATIONSHIP AMONG ORGANIZATIONAL MYOPIA, ORGANIZATIONAL RESILIENCE AND ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN TURKEY: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING
The Views of The Quality Ambassadors on Quality Management in Higher Education and the Technological Barriers Encountered (Kalite Elçilerinin Yükseköğretimde Kalite Yönetimine ve Teknoloji Engellerine İlişkin Görüşleri)
Digital literacy skills and attitudes towards e-learning
Preservice Teachers’ Metaphorical Perceptions on Smartphone, No Mobile Phone Phobia (Nomophobia) and Fear of Missing Out (FoMO)
Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar
Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Açıköğretim Uygulamaları (The Views of Teacher Candidates Toward Distance Education: Open Education Practices)
Yükseköğretim Öğrencilerinin Uzaktanlık Algısı ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
Development of a Scale to Evaluate Virtual Learning Environment Satisfaction
The Relationship between Nomophobia and Loneliness among Turkish Adolescents
The Examination of the Possible Relationship Between Reality Shock Expectations and Teacher Self-Efficacy Levels of the Prospective Teachers Attending Pedagogical Formation Certificate Program
Relationship between nomophobia and fear of missing out among Turkish university students
GRAFİK TASARIM KAVRAMINA İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL ANALİZİ: YÖK TEZ MERKEZİ VE OATD VERİTABANLARININ KIYASLANMASI
Examination of 2015 Human Development Index in Terms of Education: Comparison of the Continents and Turkey
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Pedagogical Formation Students Resistance Behaviors towards Teaching learning Processes and Their Moral Maturity
The Relationship and Effect between Lifelong Learning Tendencies and Social Entrepreneurship Characteristics of Prospective Teachers
The Relationship between Social Entrepreneurship Characteristics and the Personal Innovativeness of Prospective Teachers
THE RELATIONSHIP AMONG EMOTIONAL INTELLIGENCE EQ ORGANIZATIONAL JUSTICE OJ ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR OCB
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Positive organizational psychology and leadership in organizational behavior and culture
Emotions and Leadership in Organizations and Educational Institutes
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL)
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL)
Sakarya University Journal of Education (SUJE)
International Journal on Lifelong Education and Leadership
Sakarya University Journal of Education
IJLEL International Journal on Lifelong Education and Leadership 2021 7(1)
International Journal of Social and Educational Sciences
International Journal on Lifelong Education and Leadership - IJLEL 2021, 7(2)
5 th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2019 Conference Proceeding Book
Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration and Leadership
International Journal on Lifelong Education and Leadership
Organizational Pschology
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 6(1)
Sakarya University Journal of Education (SUJE)
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 5(2)
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 5(1)
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 4(2)
International Journal on Lifelong Education and Leadership IJLEL 4(1)
Journal of Education and Training Studies
4 th International Conference Abstract Book
4 th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL Conference Proceeding Book
ICLEL 2017 PROCEEDINGS BOOK 3 rd International CONFERENCE on LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (ISBN:978-605-66495-2-3)
IJLEL - INTERNATIONAL JOURNAL ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP 3(1)
IJLEL - INTERNATIONAL JOURNAL ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP 3(2)
ICLEL 2017 ABSTRACT BOOK 3 rd International CONFERENCE on LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL
ICLEL 2016 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL ICLEL 2016
ICLEL 2015 PROCEEDINGS BOOK
Universal Journal of Education Reseacrh
International Journal on Lifelong Education and Leadership IJLEL 2(1)
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 2(2)
International Journal on Lifelong Education and Leadership (IJLEL) 1(1)
ÖDÜL
Tebrik
İlk 3
Web of Science Üniversiteye Katkı
Web of Science bireysel katkı
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT)
TEŞEKKÜR BELGESİ
Collaboration Award
BAPK SSCI Yayın Teşvik Ödülü
Rektörlük Teşekkür Belgesi
Dekanlık Teşekkür Belgesi
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Beyond The Limits: Developing Entrepreneurship via Creativity in Schools (2020-1-TR01-KA203-093989)
“Using School for Developing European Citizenship-USDEC 3”Grant Agreement Number : 2013-1-TR1-ERA10-48732
“The Development of Entrepreneurship Through Interactive encouragement of Creativity in Education-DETICE”Grant Agree Number: 2013-1-TR1-ERA10-48732
Islanders European Youth Exchange Programme (Project Nr. AT-1211-122)
DESI - Developing Effective Schools for Inclusion
Developing Leadership Skills of Women in Society - Woman Star (Reference No: 2010-1-TR1-GRU06-164251)
Milli Eğitim Bakanlığındaki Değişiklikleri İzleme Düzeyi
UZMANLIK ALANLARI
Eğitim Yönetimi